میز کارگروهی

میز کارگروهی

در صورتی که فضای محدود و پرسنل زیاد دارید بهترین انتخاب برای دفتر کار شما  میز کارگروهی است

این میز ها به حالت گروهی دور هم چیده می شوند و با پارتیشن کوتاه از هم تفکیک می شوند به گونه ای که در کمترین فضا پرسنل شما از نشستن پشت میز کار و فضای محیط اداری ابراز رضایت خواهند کرد

مهمترین موارد در انتخاب و طراحی میز کارگروهی به فضا و هارمونی فضای دفتر شما بستگی دارد... انتخاب رنگ های مناسب در کنار طراحی زیبا می تواند این میز ها را به آپشنی در خور اداره شما تبدیل کند

میزهای کارگروهی جهت قرار گیری در فضاهای اداری با اشغال کمتر فضا و کاربرد بیشتر به همراه پارتیشن های جدا کننده

استاندارد میز کارگروهی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ابعاد مبلمان اداری و میز کارگروهی جهت استفاده عمومی می باشد یادآوری: در این استانداردواژه میز کارگروهی معادل در نظر گرفته شده اند و به منظور سهولت در نگارش استاندارد فقط واژه میز کارگروهی بکار برده می شود. این استاندارد شامل ابعاد کشوها نمی شود

تصاویر مدل ها و پروژه های میز کارگروهی, میز گروهی و میز پارتیشن دار