پارتیشن اداری + قیمت

قیمت انواع پارتیشن اداری

قیمت پارتیشن

قیمت های پارتیشن به تناسب قیمت بازار متغیر میباشد و قیمت های اعلام شده زیر آخرین قیمت ما در مورخه اول دیماه 94 است .یک متر مربع دیوار پارتیشن تشکیل شده از حدود 80% ورق پرکننده و حدود 20% پروفیل یا قاب دور میباشد . محاسبه قیمت تمام شده یک متر پارتیشن را میتوانید از طریق محاسبه قیمتی ورق پرکننده + قیمت وزنی پروفیل + 30% مبلغ بدست آمده  امکان پذیر است . تکجداره بودن یا دوجداره بودن هم تاثیر عمده ای در قیمت تمام شده پارتیشن دارد مهمترین موارد تاثیر گذار بر قیمت پارتیشن های اداری نواسانات بازار مواد اولیه میباشد .

پارتیشن تک جداره آلومینیومی + قیمت

پارتیشن تک جداره آلومینیومی رایج ترین نوع پارتیشن اداری است - قیمت پارتیشن تک جداره آلومینیومی 8 پر در بازار از هر متر مربع 80000 تومان شروع میشود و الباقی به انصاف شرکت ارائه دهنده خدمات و میزان آشنایی مشتریان دارد . متاسفانه ما شاهد بوده ایم که هر متر مربع پارتیشن آلومینیومی تک جداره با پروفیل 8 پر معمولی را تا 220 هزار تومان اجرا کرده اند

پارتیشن دوجداره + قیمت

قیمت پارتیشن دوجداره معادل دوبرابر قیمت پارتیشن تک جداره میباشد . البته در مورد پارتیشن دو جداره ام دی اف با توجه به اینکه پارتیشن تک جداره ام دی اف با قیمتی بالاتر از نرمال میباشد این مقدار دوبرابر نیست و کمتر است و حدودا باید 1.4برابر پارتیشن تک جداره ام دی اف را لحاظ کنند . در ومورد قیمت سایر پارتیشن های دوجداره و همچنین قیمت پارتیشن دوجداره اختصاصی شرکت های مختلفی عرضی نیست