کمد اداری و پارتیشن, کمد پارتیشن

پارتیشن اداری متصل به کمد بایگانی- کمد پارتیشن

كومود پارتيشن همان پارتيشن متصل به كمد مي باشد كه با بهره گيری از شيوه ساخت بصورت باكس كمدی با طرحها و ضخامت های مختلف جدا كننده بصورت كمد ميباشد ، اين پارتیشن اداری در قطعات مختلف و اشكال متفاوت با توجه به نوع  استفاده بصورت كاملا سفارشی ساخته میشود , در شيوه طراحی استفاده تك و غير پارتيشنی آن نيز مورد توجه قرار ميگيرد. طراحی مردن و كارا از جمله مشخصات کمد پارتیشن است .

تصاویر کمد پارتیشن

چگونگی اتصال کمد به پارتیشن

استفاده از کمد بایگانی بجای پارتیشن